Hopp til innhold

For lenge siden, før webapplikasjoner, oppsto idéen om 3-lags applikasjoner. Idéen var ganske enkel og innevarslet et paradigmeskifte for applikasjonsstruktur. Dette var i  Client/Server - æraen, husk det, systemer typisk bygget som … fortsett å lese «3-lags arkitektur – hva var galt med modellen ?»

'Arkitekt'-begrepet er vanskelig å beskrive siden det finnes mange varianter der ute - fellesnevneren er at det kan inkludere alle stadier i utviklingsprosessen unntatt den faktiske implementasjonen. I små proskjekt eller organisasjoner vil arkitekten gjøre alt fra å avklare funksjonalitet med systemeier til å beskrive teknisk … fortsett å lese «Hvorfor ‘arkitekt’ er en misvisende betegnelse i systemutvikling»

Når jeg snakker om 'generalisering', mener jeg det å trekke det generelle ut fra det spesielle, som å håndtere den visuelle representasjonen av en 'faktura' som et 'dokument' og en 'ansatt' som en 'person'. … fortsett å lese «Hvorfor generalisere systemer?»

To SCRUM team utvikler separate deler av et system, inkludert et API for kommunikasjon mellom dem. De jobber smidig, så de ønsker å kunne gjøre raske endringer - "omfavn forandring" - men hva med endringer i APIet når dette først er definert? … fortsett å lese «API og smidig utvikling»

Strukturen i en relasjonsdatabase (RDBMS) har som ett av flere prinsipper at data ikke skal dupliseres. Om en database inneholder personopplysninger, ligger disse i en egen tabell og man trenger dermed ikke å endre navn i alle oppføringer i databasen om et "medlem" i databasen skifter navn. Her ligger det vakre i RDBMS'er: Endre navnet i én rad, og alle datauttrekk benytter dette navnet i ettertid. … fortsett å lese «Tidsakse i relasjonsdatabaser: Ren Ondskap»

Relasjonsdatabaser (RDBMS) strukturerer data som relasjoner, hvor data er delt opp i separate tabeller og linkes sammen. Jeg skal ikke gå gjennom hele teorien her, les evt. denne artikkelen for bakgrunnskunnskap.

Persondata

Mange databaser vil inneholde en tabell PERSON, og som f.eks. kan se slik ut … fortsett å lese «Normalisering av relasjonsdatabaser – Persondata»